Số tài khoản

lựa chọn hình thức thanh toán

TECHCOMBANK
 • Chủ tài khoản: Bùi Văn Luyện
 • Ngân hàng: Techcombank
 • Số tài khoản: 19035763702013
 • Nội dung: Số hợp đồng + Tên + SĐT
VIETCOMBANK
 • Chủ tài khoản: Bùi Văn Luyện
 • Ngân hàng: Vietcombank
 • Số tài khoản: 0071001274537
 • Nội dung: Số hợp đồng + Tên + SĐT
VP BANK
 • Chủ tài khoản: Bùi Văn Luyện
 • Ngân hàng: VP BANK
 • Số tài khoản: 161240176
 • Nội dung: Số hợp đồng + Tên + SĐT

Thanh toán bằng hình thức MOMO

 • Tên người nhận: Bùi Văn Luyện
 • Số Điện thoại: 0369507001

Thanh toán bằng hình thức ZALOPAY

 • Tên người nhận: Bùi Văn Luyện
 • Số Điện thoại: 0369507001