Tag Archives: chăm sóc sức khỏe điện tử

Chăm sóc sức khỏe điện tử trong đại dịch Covid-19 thông qua ứng dụng sổ sức khỏe điện tử

Hiện nay chăm sóc sức khỏe điện tử thông qua ứng dụng sổ sức khỏe điện tử kết nối trực tiếp với Bộ y tế đang nhận được nhiều sự quan tâm.